A story from my heart

Nya året började så otroligt kärleksfullt, jag kände i hjärtat att jag funnit rätt.  
 
Efter många tvivel och om och men kände jag att detta var vad som var menat. 
 
Så närmade sig slutet av året och nu ska jag börja nästa år med ett litet brustet hjärta. 
 
Det var inte det rätta skulle jag få inse, men hur inser man när bandet fortfarande finns? Blunda, blicka fram, släpp taget och ta ett steg i taget. Glöm inte att du har rätt att gråta, du är mänsklig, du har känslor vilket ingen kan någonsin peka mot dig. Det är livets omgångar. 
 
Gud har sin plan för dig. 
 
Bildresultat för he is with you wherever you are