Quran 57:4

När du än känner dig ensam.. När du än känner dig vilse eller oälskad vänd dig till den som alltid funnits där. Vänd dig till den som alltid tror på dig, vänd dig till den som skapade dig, för sannerligen är det skaparen som kan fixa det han skapat. Sverige höjer Arbaien fanan

Den 13 december kommer hela Sverige höja fanan för imam Hussain (as). Stockholm har inte kommit ut än med platsen men tiden är 17:00.

Tal kommer att hållas till minnet av imam Hussain (as) utdelning av kaffe kommer ske. En fana - vit lakan där de förbipasserande kan lämna sitt fingeravtryck med röd färg kommer kl 18:00 höjas och spridas i sociala media under hastagen #höjarbainfanan

Varje person kommer få tända ett ljus till minnet av de martyra i slaget av Karbala. 

Meningen är att vi finns överallt, vi lovade att minnas och det ska vi visa att vi gör. Q&A's

1. Är religionen en privatsak eller ska hela samhället vara influerat av den? 

Svar: Min religion, min tro för mig är min ensak, men genom att jag praktiserar islam, genom att bära hijaben blir jag en del av det "islamiska samhället". Jag representerar islam och kan påverka andras åsikter om islam genom att jag som muslim associeras till Islam. För mig ser jag inget problem med ett islamiskt styrt samhälle, men islam får inte tilkomma som tvång, lever jag i Sverige där styret är demokratiskt och fritt från religion, lever jag vid deras lagar, så länge lagarna inte går emot min religion. 

2. Vilka etiska regler följer din livsåskådning? 

Svar: Behandla andra med godhet, behandla andra såsom jag önskar att behandlas om inte bättre. Vara trogen till min tro och religion som uppmuntrar mig till att vara en gid människa, oavsett personers åsikter och livsval är vi alla syskon i skapelse, genom att resepktera skapelserna (människor) resepkterar jag skaparen (Gud). 

3. Har ni några övergångsriter i din livsåskådning? Berätta om dem. 
 
Svar: hm övergångsriter.. pojken omskärs efter en kort tid från att han födds, detta är tecken på att nå renhet då renhet är en viktig punkt som muslim. Äktenskap, pilgrimsfärd där man åker till mecka och rensar sina synder. Det är om jag förstod frågan rätt.. 

4. Beskriv de heliga skrifter som är viktiga i din livsåskådning?

Svar: Koranen är den heliga skriften i Islam, den är oförändrelig, den är sänd för folket att vägledas och följa. Koranen är helig på det sätt att allt är Guds ord som sändes via Ängeln Gabriel till Profeten Muhammed som förmedlade Guds regler och gav råd till folket. Koranen innehåller vetenskap och kunskap, koranen innehåller moral och etik regler, koranen innehåller allt en människa behöver i detta liv för att göra rätt.

Koranen lär oss hur vi ska behandla andra, koranen lär oss respekt mellan våra medmänniskor och andras religioner. Koranen uppmuntrar oss att göra det rätta.  
Visa fler inlägg