Dag 30: 5 frågor - koranen svarar ♥

1.Varför finns det ondska i världen om Gud är god?

När något gott kommer människorna till del, säger de: "Detta är [en gåva] av Gud"; men när något ont drabbar dem, säger de: "Detta är ditt [verk]." Säg: "Allt är från Gud." Hur är det fatt med dessa människor som knappt förstår [någonting av] det som sker? Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv. (Kvinnor 4:78-79)

Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter. (Samråd 42:30)

 

2. Är islam en orättvis religion?

Gud befaller er att ni rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt. (Kvinnor 4:58)

Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. Låt därför inte era känslor [för eller emot någon] påverka er; då är det fara att ni avviker [från rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller undandrar er [att vittna], är Gud väl underrättad om vad ni gör. (Kvinnor 4:135)

Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människorna emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat. (Biet 16:90)

Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och den måttstock [varmed rätt kan skiljas från orätt] för att människorna skall handla rättvist. (Järnet 57:25)

 

3. Är inte Jihad (Heligt krig) barbariskt?

Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. (Kon 2:190)

Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap], skulle jorden helt visst fördärvas. Men Gud låter nåden flöda över hela Sin skapelse. (Kon 2:251)

Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: "Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!" (Kvinnor 4:75)

Tillåtelse [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs - och Gud har makt att ge dem stöd - de som i strid med all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: "Gud är vår Herre!" Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. (Vallfärden 22:39-40)

 

4. Är Gud kärleksfull i islam?

Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle. (Stjärnbilderna 85:14)

 

5. Sändes inte profeten Muhammad endast till araberna?

Och Vi har sänt dig [Muhammad] som budbärare till människorna - [om detta] behövs inget annat vittne än Gud. (Kvinnorna 4:79)

Säg: Människor! Jag [Muhammad] är Guds Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! (Urskillningen 7:158)

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart som [ett vittnesbörd om] Vår nåd till alla folk. (Profeterna 21:107)

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer
publicerat i 30 Dagars Blogglista
Taggar: 30 dagars blogglista, Islam, Koran, Muslim, Quran, blogg Muslim, blogglista 30 dagar, blogglista 30 inlägg, koranen svarar, muslimtjej, muslimtjejs

Dag 28: Min syn på judar

 Ända sedan jag la till detta ämne på min lista har jag funderat vad jag ska skriva och hur jag ska skriva det och samtidigt få det jag vill och menar med min text. Om jag skulle se det allmänt så är judar ett folk som försöker praktisera sin religion och jag har ingen rätt att skriva det här eller säga det att de inte ska ha rätt till det. För jag anser att varje människa borde få välja själv och när domedagen kommer så kommer han/hon inte kunna påstå att någon tvinga de till något de inte ville. 
 
Sedan tycker jag att det är väldigt viktigt att skilja mellan judar och israliter som befinner sig i israel och dödar, bombar, terotiserar och förstör för alla. Det är samma sak med dessa så kallade islamister, de försöker använde religionen för att vinna folket med de för att enbart få makt. I själva verket bryr de sig inte om religionen och förstår inte dess riktiga innebörd. För ingen religion uppmuntrarar till att döda oskyldiga människor, barn och äldre. Detta är livets förestelser och galenskap, suget efter att få makt och styra samt bestämma över andra och få pengar. 
 
Jag tycker att det finns en grupp av judar som inte får synas, inte för att judar eller Israel blir illatalade om i media - det vet vi redan att det inte uppkommer och orsaken är tydligen att de räknas som en folkgrupp (men inte muslimer). Men det finns judar som är fredliga, som inte vill orsaka skador m.m. 
 
Det finns även förtryckta judar mellan judarna. De judar med en livsstil som liknar muslimers. De kallas för "Judiska talibaner" på grund av deras likhet till muslimer.
 
Människorna på bilden är praktiserande judar och inte muslimer. De brukar kallas för "Judiska talibaner" på grund av de likheter som finns mellan de och muslimer. 

 
Zahraah Al-Husseinis foto.
Visa fler inlägg