Our faith

Islam är idag väldigt missförstod just på grund av att många muslimer bär på okunskap, många som benämner sig muslimer gör inte det islam förespråkar men omgivningen kopplar deras handlingar till vad islam står för. Enkla exempel är muslimer som äter icke halal slaktat kött, allt förutom griskött, icke muslimer förstår därav inte innebörden av halal kött, varför det är viktigt inom islam och för vissa muslimer som faktiskt följer islams regler. Det skapar förvirningar och mycket beror på "oss" själva som praktiserar fel och sänder fel budskap. Visst är vi inte ansvarig för vad andra gör men tyvärr blir det så att vi dras med dessa som sänder fel budskap om islam. Självklart är inte heller någon muslim felfri eller ens någon människa. Men som muslim bär man ansvaret att i samhället och inför andra inte synda öppet. Synder som är synliga för andra medför för det första skada till islam och skada för muslimer och sig själv. Det kan leda till andras vilseledning, därav är synliga synder något allvarligare än de synder som inte andra ser som man själv kämpar med att förbättra sig inom. 

Ett annat större exempel är Daesh. Daesh påstår sig förespråka islam, muslimer som bär på kunskap vet tydligt att de strider emot islam på alla möjliga vis. Men muslimer med mindre kunskap vilseleds, hjärntvättas m.m. och icke muslimer som inte bär på korrekt kunskap om islam vilseleds till att tro detta är islam. 

Bilden ovan "Deras tro", 
Bilden nedan "Vår tro".