Life

Livet är så underligt kan jag tycka ibland, vi födds in i ett bestämt system. Vi bestämmer inte vilken etnicitet eller vilket hemland vi tillhör. Vi väljer inte vilken kultur vi tillhör och vi kan inte välja våra rötter. 
 
Jag är så evigt tacksam för att jag fick en förstålig familj som min. Som håller ihop i verkligen vått och torrt. Ytan kan se perfekt men insidan har många lagade sprickor. 
 
Mina syskon är med mig livet ut då jag vant mig lite med tanken att en dag finns det inte föräldrar, det är livets cykel. Jag beundrar mina föräldrar däremot, hur de kunnat bygga upp ett nytt liv i ett nytt land, hur de kunnat klara så mycket sorg och sprickor. 
 
Jag är så tacksam för islam, att jag vid födseln fick gåvan av vägledning är inte något alla får. Men detta tror jag har sina egna prövningar, hur jag tar hand om denna gåva. 
 
 
#1 - - Alhamdullah :):

Kakkdmäös