Stop looking around and take a look of everything you have

Ya Allah ya rabb, jag tackar dig varje dag, varje kväll, varje morgon, varje timme, varje minut och varje sekund. 

Allhamdulliah för allt du givit mig, för allt jag inte ens frågat efter, för allt jag inte är medveten om och för allt jag fortfarande inte uttryckt min tacksamhet för. Varje dag är fylld med välsignelser och barmhärtighet från dig min skapare. Utan den tron du sänkt mig, utan din vägledning och utan ljuset i mitt hjärta från dig är jag vilse.