Bönen

[4:103] Och när ni åter är i trygghet, förrätta då bönen [på föreskrivet sätt]. Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.

[29:45] Och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft

[1:152] Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte! 

 
 
Visa fler inlägg